Grafik Örgütleyicilerin Dil Öğretme ve Öğrenme Alanlarındaki Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Hasan Basri Kansızoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, grafik örgütleyicilerin dil öğretme ve öğrenme alanlarında geleneksel tekniklere göre öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda söz konusu alanda 2000-2016 yıllarında yapılmış olan 70 deneysel/yarı deneysel çalışma meta analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmaların etki büyüklüğü (Hedge g) hesaplamaları; heterojenlik, yayın yanlılığı ve ara değişken analizleri Comprehensive Meta Analysis v2.0 (CMA) istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler rastgele etkiler modeline dayalı olarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda grafik örgütleyicilerin geleneksel öğretim yöntemlerine göre akademik başarı üzerinde geniş düzeyde bir etki büyüklüğüne (Hedge g=0,897, %95CI=0,784-1,011) sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan ara değişken analizinde etki büyüklük değerlerinin çalışma karakteristikleri olarak belirlenen grafik örgütleyici türü, dil öğrenme alanı, uygulamanın raporlaştırıldığı yayının türü, çalışma alanı, uygulamanın gerçekleştirildiği öğretim düzeyi ve uygulama süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Çalışmanın; grafik örgütleyicilerin dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi ve kelime/kavram öğrenme boyutlarında öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini inceleyen deneysel çalışmaların bir sentezi olma niteliği taşımasından dolayı önemli olduğu düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Grafik örgütleyici, Dil öğretimi, Dil becerileri, Akademik başarı, Meta analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6777

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.