Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisi

Şenay Özen Altınkaynak, Berrin Akman

ÖZ

Bu araştırmada,  okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim özelliklerine, ailelerin ve çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine, okul öncesi eğitim ve ilköğretim programlarına uygun, ailelere yönelik olarak geliştirilen okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programı’nın etkililiğini ortaya koymak amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 3x3 (üç grup; deney, plasebo ve kontrol grubu, 3 ölçüm; ön test, son test, izleme testi) deneysel araştırma modelinde yürütülen bu araştırmanın bağımsız değişkeni, Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programı’dır. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileridir. Deney grubunu oluşturan ailelere 23 oturumdan oluşan program uygulanmıştır. Plasebo grubuna 20 hafta süren seminerler düzenlenmiş, kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan bir ilkokulun anasınıfına devam eden 55 çocuk ve bu çocukların aileleri oluşturmuştur. Uygulanan Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileri üzerindeki etkisine ilişkin veriler elde etmek için; Fonolojik Farkındalık Ölçeği, Sözcük ve Yazı Farkındalığı Ölçeği, Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Becerileri Testi (TİFALDİ) ve Frostig Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Araştırmada Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının çocukların erken okuryazarlık becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Kovaryans analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının çocukların alıcı ve ifade edici dil, ses farkındalığı, sözcük ve yazı farkındalığı ile görsel algı becerileri üzerinde olumlu ve uzun süreli etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programı , Okuryazarlık, Aile okuryazarlığı, Okuma yazmaya hazırlık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6711

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.