Eğitim Teknolojisi Liderlik Uygulamalarına Yönelik Temellendirilmiş Bir Model Geliştirme

Yan Piaw Chua, Yee Pei Chua

ÖZ

Eğitim teknolojisi liderliği, hem BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) kullanımındaki hem de eğitim kurumuna liderlik yapma ve kurumu yönetme konusundaki uzmanlıktan oluşan etkili "teknoloji-liderlik entegrasyonu" olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada orta dereceli okullarının e-öğrenim platformu kullanıcıları arasındaki teknoloji liderliği uygulamaları araştırılmıştır. Eğitim teknolojisi liderliği uygulamaları hakkında bilgi toplamak için okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alan analiziyle verilerden bir teknoloji liderliği modeli elde edilmiştir. Bu model, 209 okul yöneticisinin katıldığı nicel bir anket çalışmasıyla da doğrulanmıştır. Elde edilen bulgularla okullarda teknoloji liderliği uygulamalarına yönelik temellendirilmiş bir model oluşturulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim teknolojisi liderliği, Teknoloji-liderlik entegrasyonu, E-öğrenim platformu, Ortaokul, Temellendirilmiş model


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6705

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.