Akademik Özgürlük: Türkiye’deki Akademisyenlerin Algıları

Aydın Balyer

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’deki akademisyenlerin akademik özgürlük algılarının ortaya çıkartılması amacıyla yürütülmüştür. Nitel olarak yürütülen bu çalışma kapsamında, devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 30 akademisyenle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; akademisyenler, akademik özgürlüğün yükseköğretim yönetim sisteminde iyi tanımlanmadığı ve kendileri tanımlarken “araştırmanın işlevi ve sınırlılıkları” üzerinde durmaktadırlar. Akademisyenlerin büyük bir kısmı, akademik özgürlük uygulamalarından memnun olmadıklarını ve son yıllarda bu anlamda geriye doğru bir gidiş yaşandığını belirtmektedirler. Ayrıca akademisyenler, üniversitenin rollerine dair neoliberal tartışmaların, akademik özgürlük algılarıyla ilgili önemli bir dönüşüme neden olduğunu vurgulamakta ve maddi kaynak, destek konularını araştırma yürütürken en çok sıkıntı yaşadıkları alanlar olarak tanımlamaktadırlar. Çoğu akademisyen geniş katılımının sağlandığı fakülte ve yönetim kurullarını önermektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik özgürlük, yükseköğretim yönetimi, akademisyen, öğretim, araştırma.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.