Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ders Kitapları

Erdal Aslan

ÖZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sisteminin ve anlayışının anayasısı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla birlikte okullarda verilecek olan eğitimin niteliği ve eğitim yönetimi anlayışının esasları belirlenmiştir. Müfredat programlarının ve programlara uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarının sağlanması ve eğitim-öğretimin bu kitaplarla yürütülmesi önemli bir sorun olmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na kadar bu konuda daha önce bir hazırlık yapılmadığı için, ilk aşamada eski öğretim programlarında yer alan dersler ve ders müfredatları gözden geçirilmiştir. Eski programlarda ve kitaplarda yer alan Osmanlı ideolojisini temsil eden bazı dersler ve konular ayıklanırken, yerlerine Cumhuriyet ideolojisini temsil eden yeni başlıklar eklenerek tekrar düzenlenmiştir. O zamana kadar okullarda okutulan bütün ders kitaplarının incelenmesi sonucu seçilmiş olan yayınlar, 1930’ların başlarında yenileri yazılıncaya kadar kullanılmışlardır. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ders kitapları olan bu eserlerin hiçbir yerde yayımlanmamış tam bir listesini gün ışığına çıkarma amacını taşımaktadır. Konunun arka planını ortaya koyan kısa değerlendirmeyle söz konusu kitapların listesi sunulmuş ve bu alanda yapılacak araştırmalara zemin hazırlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ders kitapları, Türk eğitim tarihi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.