Görme Engelliler Okullarındaki ve Kaynaştırma Eğitim Ortamlarındaki Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Becerilerinin Karşılaştırılması

Salih Çakmak, Tamer Karakoç, Pınar Şafak

ÖZ

Bu araştırmada, Türkiye’de görme engelliler okullarında ve kaynaştırma eğitim ortamlarında eğitim gören az gören öğrencilerin işlevsel görme becerileri, Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme aracı ile değerlendirilerek karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde, karşılaştırma yoluyla ilişki saptamaya dayalı genel tarama özelliği taşıyan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya az gören olarak tanılanmış 282 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, “Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Aracı” kullanılarak veriler toplanmıştır. Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Aracından elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerlere göre tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, kaynaştırma eğitim ortamlarındaki az gören öğrencilerin, görme engelliler okullarına devam eden az gören öğrencilere göre işlevsel görme becerilerini daha iyi düzeyde kullanabildiklerini işaret etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Az görenler, İşlevsel görme değerlendirmesi, Özel eğitim, Yakın görme, Uzak görme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6481

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.