İlköğretim Okullarında Kullanılan Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Mehmet Demir, Cynthia A. Tananis, Keith Wayne Trahan

ÖZ

Bu literatür taraması alternatif değerlendirme üzerine yapılmış araştırmalarda önemli bulguları ortaya koymak; değerlendirme yöntemlerinin uygulanması sürecinde karşılaşılan zorlukları tanımlamak, literatürde görülen eksiklikleri ve farklılıkları belirlemek ve ileride yapılacak araştırmalara katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu belirli alanda genel eğilimi ve araştırma sonuçlarını ortaya koymak, tanımlamak ve incelemek için Tanımlayıcı İçerik Analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu içerik analizi kullanılarak alternatif değerlendirmeye ilişkin 42 çalışma elde edilmiş ve analiz edilmiştir. Bulguların analizinde şu değişkenler kullanılmıştır: araştırma metodu, katılımcılar, araştırma alanı, araştırma yöntemi ve araştırmanın içeriği özetlenmiş ve öğretmenlerin pedogoji, öğrenci üzerine etkisi, yöntemlerin uygulanması sürecinde karşılaşılan zorluklar ve öğretmenlerin değerlendirme yöntemlerini uygulamada sahip oldukları yeterlikler üzerine görüşleri kategorize edilmiştir. Öğretmenler alternatif değerlendirme yöntemlerini uygulamada yeterli bilgiye sahip olmamalarına rağmen alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanması konusunda olumlu tutumlara sahip olduklarını ve bu yöntemlerin öğrencilerin üst düzey düşünme ve yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Alternatif değerlendirme, İçerik analizi, İlköğretim, Değerlendirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.6272

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.