Okul Öncesi İçin Hazırlanmış Kısa Öykülerdeki Sözcük Sınıfı Sıklığı ve Simüle Edilmiş Erken Sözcüksel Gelişim Arasındaki Bağıntının Ölçülmesi

Ahmed Mohammed Alduais, Seda Gökmen

ÖZ

Bu çalışma, okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan kısa öykülerin, erken sözcüksel gelişimi açıklayan kuram tabanlı bir sisteme dayandığı savından hareket ederek, sözcük sınıfı sıklığının ve / veya oluşumun erken sözcüksel gelişimi açıklamak için kullanılabileceği iddiasını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın kuramsal temeli, davranışçılığa, sıklık varsayımına ve ZIPF yasalarına dayanmaktadır. Bağımlı değişken olarak simüle edilmiş erken sözcüksel gelişim (okul öncesi materyaller tarafından temsil edilen) ve bağımsız değişken olarak da sözcük sınıfı sıklığı ve / veya oluşumu (yinelemeli / yinelemesiz) alınmıştır. Bu iki değişkeni ölçmek için de bağıntısal yaklaşım temel alınmıştır. On kısa öyküyü içeren kısa öykü dizisi, sözcük sınıfları açısından sekiz sözcük sınıfına ayrılmış ve daha sonra farklı anlamsal ulamlara göre sınıflanmıştır. Betimleme yapma ve istatistiksel sonuçlara ulaşabilmek için Minitab (17) sürümü kullanılmıştır. Yapılan istatistik sonucunda içerik sözcüklerinin (% 43, % 5, % 6, % 26 ve % 6) kullanım yüzdelerinin işlev sözcüklerinin kullanım yüzdelerinden (% 5, % 8 ve % 1) açık bir biçimde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Pearson ürün momenti bağıntısı, sözcük sınıfı sıklığı ve / veya oluşumu ile simüle edilmiş erken sözcüksel gelişim arasında güçlü ve pozitif bir bağıntı olduğunu göstermektedir (r = 0.965, p <.0005). Benzer şekilde, bağımsız t-testi sonucunda, yinelemeli (378 ± 438) sözcük sınıfının, yinelemesiz sözcük sınıfına (99 ± 111) göre oldukça yüksek bir erken sözcüksel gelişim oranı taşıdığı saptanmıştır (t (7) = 1.72, p =0.130). İçerik sözcüklerinin işlev sözcüklerinden daha fazla kullanılan dilsel birimler olduğuna dönük sözcük sınıflamasına ve dağılımsal özelliklerine ilişkin sonuçlar, okulöncesi çocuklara yönelik kısa öykülerin erken sözcüksel gelişimi yansıtan kuram temelli bir sistem içerdiğini göstermektedir. Ayrıca, iki değişken arasındaki güçlü bağıntı, sözcük sınıfı sıklığı ve / veya oluşumuna ilişkin elde edilen değerlerin çocuğun erken sözcüksel gelişimini yansıtan bir nitelik taşıdığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Simüle edilmiş , erken sözcüksel gelişim, Okul öncesi materyal, Anlamsal ulam, Sözcük sınıfı, Sözcük sınıfı sıklığı, Sözcük sınıfı , oluşumu/ortaya çıkma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.6260

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.