İki Boyutlu Benlik Saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.