Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşması: Bir Endeks Oluşturma Çalışması

Mehmet Akif Kirecçi, Hasan Bacanlı, Yavuz Erişen, Engin Karadağ, Nadir Çeliköz, Mehmet Ali Dombaycı, Metin Toprak, Mehmet Şahin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma derecelerine göre sıralanmasını sağlayan Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksinin geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Endeks gösterge ve alt göstergelerinin madde ayırt ediciliği, yapı geçerliği (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi) ve iç tutarlıkları 300 öğretim üyesinden elde edilen veriler kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen bulgular endeksin, (i) üniversite araştırma performansı, (ii) eğitim programı yeterliği, (iii) uluslararası bağlantılar, (iv) öğrenci desteği ve (v) şehir yeterliği olmak üzere beş gösterge ve 33 alt göstergeden oluştuğunu, geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Çalışmada daha sonra Delphi tekniği kullanılarak endeks gösterge ve alt göstergelerinin ağırlıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi’nin yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmalarına göre sıralanmasına yönelik olarak kullanılması için bir kanıt niteliğinde olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, Üniversite, Uluslararasılaşma, Endeks, Kalite


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6223

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.