Okul Yöneticilerinin İdeal Öğretmen Niteliklerine İlişkin Bilişsel Kurguları: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme

Şenol Sezer

ÖZ

Bu araştırma, okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurgularını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, bu nedenle nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik desende yürütülmüştür. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Giresun ve Ordu il merkezlerinde görevli 24 okul yöneticisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri repertory grid tekniği ile elde edilmiştir. Okul yöneticileri, ideal öğretmen niteliklerine ilişkin 240 bilişsel kurgu oluşturmuştur. En sık tekrar edilen bilişsel kurgular sırayla (1) iletişim/iletişim becerileri [η=9, %3,8], (2) yakından ilgilenme/ öğrencilere yakınlık [η=8, %3,3], (3) özverili olma [η=8, %3,3], (4) yeniliğe açıklık [η=8, %3,3], (5) meslek aşkı [η=8, %3,3], (6) planlı çalışma [η=8, %3,3], (7) gelişmeye açıklık [η=7, %2,9], (8) işbirliği [η=7, %2,9], (9) özverili çalışma [η=7, %2,9], (10) sorumluluk [η=6, %2,5]. Okul yöneticilerinin ideal öğretmenlerin niteliklerine ilişkin ürettiği 240 bilişsel kurgu, benzerlik ve işlevsellikleri göz önünde bulundurularak sekiz farklı grupta toplanmıştır.

 

ANAHTAR KELİMELER

İdeal öğretmen, nitelik, yönetici, bilişsel kurgu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6173

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.