Akran‐Mikro Öğretimin Öğretmen Yetiştirme Programındaki Etkisinin Araştırılması

Ahmet İlhan Şen

ÖZ

Bu çalışma, 2005‐2006 ve 2006‐2007 öğretim yıllarında son sınıfta okuyan toplam 39 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının mikro öğretim yönteminin uygulamadaki etkililiği yönünde görüş ve önerilerinin tespit edilmesi yüz yüze görüşmeler yardımıyla araştırılmıştır. Öğretmen adayları mikro öğretim uygulamalarında, kendilerine olan güvenin arttığını, kendilerini görme imkânı bulduklarını, deneyim kazandıklarını ve ilk ders anlatma heyecanlarının yapılan uygulamalarla azaldığını belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Mikro öğretim, öğretmen adayları, öğretmen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.