Öğrenci Çalışma Becerilerinin Başarı Üzerine Etkisi

Saba Yalçın, İnci Açıkgöz

ÖZ

Bu araştırma, sağlık yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin ders çalışma becerilerini değerlendirmek ve çalışma davranışları ile başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu hemşirelik (n=61) ve ebelik (n=63) bölümlerinde öğrenim gören 114 öğrenciye 80 soru ve 11 alt bölümden oluşan Ders Çalışma ve Öğrenme Etkinliklerini Değerlendirme Testi, dönem başında ve sonunda uygulanmıştır. Alt testlerin ön ve sontest puanlarının karşılaştırılmasında t-testi; alt testler ile öğrenci başarısını belirlemek için de korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Öntest uygulamasında elde edilen sonuçlara göre, öğrencilere çalışma becerilerine ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır. Testin ön ve son uygulama puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sontest ile başarı durumları arasında görülen anlamlı ilişki öğrencilerin dönem sonunda etkili çalışma yollarını öğrendiklerini göstermiştir.  

ANAHTAR KELİMELER

Çalışma becerisi, öğrenme, eğitim, başari.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.