Uluslararası Dergiler İçin İngilizce Makale Yazma ve Yayımlama Sürecine İlişkin Temel Öneriler

Şenel Poyrazlı, Ali E. Şahin

ÖZ

Çok sayıda akademisyen, çalışmalarını İngilizce yayımlama konusunda güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayımlama sürecinde araştırmacılara destek olabilecek öneriler sunmaktır. Olası kaynaklar için alan yazın taraması yapılması, makale içinde bunun kullanılması, kullanılacak istatistiklere karar verilmesi, makalenin tartışma kısmının yazılması, makalenin sunulabileceği uygun derginin seçimi, bu derginin editörü ile iletişime geçilmesi, hakemlerin önerilerinin dikkate alınması ve makalenin düzeltilerek yeniden sunumu bu çalışmada sırasıyla ele alınmıştır. Bir meslek örgütünün ya da İngilizce dil yeterlikleri yüksek bir meslektaşın rehberliğinde akademik çalışmaların yürütülmesi İngilizce yayım yapma gücünü arttıran alternatif yollar olarak tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında makale sunum sürecini özetleyen bir akış diagramına ve biri makale sunum aşamasında diğeri ise makalenin hakem görüşleri doğrultusunda düzeltilip tekrar sunulması aşamasında kullanılabilecek iki adet editöre mektup örneğine yer verilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

İngilizce yayım, uluslararası dergiler, dergi seçimi, makale sunumu.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.