Yapılandırmacı Kuramın Işığında Öğrenme Halkası’nın Kökleri ve Evrimi-Örnek Bir Etkinlik

Uygar Kanlı

ÖZ

Bu derleme çalışmasının amacı, son zamanlarda fen öğretimi araştırmalarında sıklıkla rastlanan “Öğrenme Halkası” yaklaşımının tarihsel gelişimini yapılandırmacı kuramın tartışmaları ışığında irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma “üç” kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, fen eğitiminde yapılan çalışmalarda yapılandırmacı kuramın uygulanmasına yönelik eleştiriler ve bu eleştirilere cevaplar yer almaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında, yapılandırmacı kuram hakkındaki tartışmaların ışığında “Öğrenme Halkası”nın kökleri ve süreç içerisinde evrimi incelenmektedir. Bu kısımda başlangıçta üç aşamalı olan, daha sonra dört, beş ve yedi aşamalı olarak uygulanan modelin her bir aşaması farklı araştırmacıların çalışmalarından yola çıkılarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın son kısmında ise, ilk iki kısımda tartışılan gerçeklerin ışığında somut bir örnek olması açısından 7E modeline yönelik örnek bir etkinlik verilmektedir. Bu çalışmanın fen eğitimi ya da diğer disiplinlerde “Öğrenme Halkası” merkezli etkinliklerin geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.