Toplum ve Yüksek Öğretim Kavramı

Mehmet Şengonca

ÖZ

Türk toplumu, tüm dünyada hızla değişen siyasal ve ekonomik koşulların ülkemize de yansıması sonucu, 1960 ların ilk yarılarında başlayan ve 1970 lerde hızlanan bir toplumsal değişim sürecini yaşamaktadır. Hızla gelişen bilim ve teknolojinin güçlendirdiği iletişim olanakları, dünyamızı giderek küçültmekte; en ileri toplumları bile huzursuz eden siyasal ve ekonomik bunalımlar, az gelişmiş toplumlara hızla sıçrayarak, var gücüyle sarsmaktadır, örneğin, 1960 ların ikinci yarısında yeni dünya ülkelerinde görülen gençlik olayları 1968 do Fransa ve Almanya'dan sonra ülkemizi de kısa sürede etkisi altına almıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.