İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Takım Rolleri

Feyyat Gökçe

ÖZ

Takım çalışmasının en önemli kavramlarından birisi de takım rolleridir. Bu çalışmada, Belbin tarafından belirtilen takım rolleri konusunda öğretmen algıları araştırılmıştır. Bunun için 565 ilköğretim okulu öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin %18,01’i Yürütücü-Uygulayıcı, %15.82’si Takım İşçisi, %15.53’ü KoordinatörBaşkan, % 12.12’si Kaynak araştırmacısı, % 10.25’i Biçimlendirici-Yönlendirici, %9.88’i Mükemmeliyetçi-İşbitirici, %9.22’si Yansıtıcı-Değerlendirici ve %9.17’si Yaratıcı-Yenilikçi rollerini benimsemektedirler. Rolleri algılamada cinsiyet ve branşın etkili olduğu görülmüştür. Görev ve ilişkiye dayalı rol tipolojilerine göre, öğretmenler büyük oranda ilişki yönelimli rolleri benimsemişlerdir. Bir diğer tipolojide; öğretmenlerin %27.94’ünün uzlaşmacı, %27. 89’unun teknisyen yönetici, %25. 78’inin takım lideri ve %18.39’unun da zeki-aydın oldukları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin etkili eğitsel takımlar oluşturduklarını söylemek zordur.  

ANAHTAR KELİMELER

Takım çalışması, takım rolleri, Belbin’in takım rolleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.