Yansıtmalı Öğretimin Öğretmen Adaylarının İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Paşa Tevfik Cephe

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının dil öğretim yöntemleri dersi boyunca öğretme üzerine inançlarında meydana gelmesi olası değişiklikleri ölçmektir. Öğretmen adaylarından dil öğretim yöntemleri dersini almadan önce, öğretme üzerine inançlarını temsil eden bir metafor yazmaları istenmiştir. Akademik dönemin sonunda, aynı öğretmen adaylarına yeni bir metafor daha yazdırılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarına dil öğretim yöntemleri dersinde, öğretme üzerine inançlarını ölçen bir öntest ve sontest uygulanmıştır. Sonuçlar, yansıtmalı yaklaşım temelli dil öğretim yöntemleri dersinin, birçok öğretmen adayının öğretme üzerine inançlarını davranışsal perspektiften yapılandırmacı/bilişsel perspektife doğru bir değişime yönlendirdiğini ortaya koymaktadır

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, öğretme üzerine inançlar, yansıtmalı öğretim, metafor

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.