Üçgen Eşitsizliğini Oluşturmada Karşılaşılan Bazı Engeller

Elif Türnüklü

ÖZ

Bu çalışma, öğrencilerin üçgen eşitsizliğini keşfetmeleri için oluşturulan etkinlikleri değerlendirmek için yapılmıştır. Geliştirilen bu etkinlikler üzerinde öğrenciler çalışırken ortaya çıkan davranışlar makalede rapor edilmiştir. Araştırma, katılımcı gözlem, kanıtlayıcı sorular ve bazı çalışma yapraklarının kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları, bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileridir. Bu araştırmada elde edilen verilere göre, üçgenleri kavrama ile ilgili bazı öğrenci davranışlarının üçgen eşitsizliğini oluşturmada sorunlara yol açtığı görülmüştür. Makalede bu davranışlar açıklanmış ve öğretimsel açıdan bazı önerilere yer verilmiştir

ANAHTAR KELİMELER

Üçgen, öğrenme, ilköğretim matematik eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.