Aile Sosyo Ekonomik Durumu, Lise Özellikleri ve Üniversite Sınavlarına Hazırlama Kurslarının Eğitimsel Başarı Üzerine Etkileri

M. Ruhi Köse

ÖZ

Eğitim sosyolojisi alanındaki uluslararası literatür, göreli de olsa, bu alandaki kuramsal vurgulamalarda ve bu vurgulamalara bağlı olarak sürdürülen ampirik çalışmalarda farklı yaklaşımlar olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, sözkonusu yaklaşımlardan ikisi üzerinde durulacak ve bu yaklaşımların temel varsayımları test edilmeye çalışılacaktır. Birinci yaklaşım, okul girdilerinin niceliksel ve niteliksel özelliklerini öğrenci başarısının temel belirleyicisi olarak kavramlaştırmaktadır. Bu yaklaşım, daha yeterli kaynak ve imkanlara sahip okullara devam eden öğrencilerin başarı düzeylerinin kaynak ve imkanları yetersiz olan okullara devam eden öğrencilerin başarı düzeylerinden daha yüksek olacağını varsaymaktadır (Parsons, 1953; Sorokin, 1959; Treiman, 1970).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.