Maslow Hiyerarşisine Göre İlkokul Öğretmenleri İle Rehber Öğretmenlerin Gereksinim Karşılanma Yetersizliği Dereceleri : Bir Karşılaştırma

Reşide Kabadayı

ÖZ

Eğitim sisteminin en stratejik parçası olan okul (Bursalıoğlu, 1979, s. 9) amaçlarının gerçekleşmesinde en başta öğretmenlere görev düşmektedir. Okulun amaçları öğretmenlerin etkin ve verimli çalışmaları ölçüsünde gerçekleşecektir. Okul yönetimi ise öğretmenleri böyle çalışmaya yöneltmek ve güdülemekle sorumludur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.