Halk Eğitiminde Katılma: Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri

Serap Ayhan

ÖZ

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve bu gelişme ile birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında, günümüzde eğitim artık yalnızca yaşam için hazırlanmak olarak değil, yaşam boyu süren ve onu tümleyen bir süreç olarak görülmektedir. Bu çağdaş anlayış, çocukların ve gençlerin eğitiminin yanısıra, yetişkinlerin de eğitiminin önemini artırmıştır. Tüm dünyada bu gelişmenin yol açtığı, eğitimde yeni kavram ve ilkeler ile örgün eğitim yanısıra halk eğitimini de yeniden düzenleme ve yaygınlaştırma istek ve ihtiyacı, Türk eğitim sistemini iyileştirme yönündeki çalışmalara, Kalkınma Planlarımıza ve yasal düzenlemelere de yansımıştır. Ancak, dünyada ve ülkemizde halk eğitiminin amaçları, kapsamı ve çalışma ilkeleri bakımından kendini gösteren bu gelişmelere karşın; ülkemizde halk eğitimini asıl görev olarak üstlenen ve bu amaçla yurt çapında örgütlenmiş olan Halk Eğitimi Merkezlerindeki uygulamaların nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kaldığı görülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.