İçerik Yönetim Sisteminde Kullanılabilirlik Yapılarının İncelenmesi

Arif Altun, Halil Yurdugül, Yasemin Gülbahar

ÖZ

İnternet, bireylerin bilgisayar sistemleri ile etkileşim sağladığı medya açısından zengin bir ortam sunmaktadır. Bilgisayarlar ve bireylar arasındaki bu etkileşimli ortam, sosyoteknik bir açıdan incelenebilir. Bu nedenle, bireylerin yeni teknolojiye yönelik davranışlarını, internet teknolojileri ile olan deneyimlerine ve içerik yönetimine dayalı olarak inceleme, araştırmalarda alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bireylerin davranışları, web sitelerinin kullanışlılığından çok fazla etkilenmektedir. Bu görüşten hareketle bu çalışmanın amacı, bir içerik yönetim sisteminin kullanışlılık yapılarını çok boyutluluk açısından araştırmaktır. Bulgular, kullanışlılık açısından en az iki olmak üzere model olarak çok boyutlu bir yapının varlığını göstermektedir. Bu bulgu, kullanışlılık açısından sosyoteknik bakış açısı ile içerik sunumunun ve mimari tasarımın farklı yapılar olarak ele alınması gerektiği görüşünü desteklemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kullanılabilirlik, içerik yönetim sistemi, öğretim tasarımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.