Lise Üçüncü Sınıf Fen Bölümü Öğrencilerinin Matematik Dersi Öğretmenlerinden Okulda Ders İçi ve Ders Dışı Davranışlarına İlişkin Beklentileri

Kemal Duruhan, Mustafa Akdağ, Mehmet Güven

ÖZ

Ülkemizde ilk ve ortaöğretimde matematik dersinin en başarısız olunan dersler arasında yer aldığına dair yaygın bir kanı vardır. Bu başarısızlığın bütün boyutlarının (program, öğretmen, öğrenci) araştırılıp matematik programlarının etkililiğinin artırılmasına gerek duyulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.