Bir İlerleme Ocağı Olarak Üniversite

Mahmut Adem, Talat Akaslan

ÖZ

"Ortaçağda üniversitelerin nasıl kurulduğu karanlıkta kalmış ve hemen hemen gözden uzak gerçekleşmiştir. Üniversiteler aşamalı olarak doğal akışında gelişmişlerdir. Ancak üniversitelerin var olması, Avrupa toplumlarının o dönemde birçok alanda sürekli olarak geliştiğini göstermektedir. Üniversiteler sayesinde eylem, düşünce ile buluşmuştur. Bu kurumların başarıya ulaşabileceğini önceden hiç kimse kestiremiyordu. Bugün bile, insanın elinden çıkan hiçbir şeyin kusursuz olmadığını görünce, insan, üniversiteler görevini nasıl oluyor da iyi yapıyor diye kendine sormadan edememektedir. Kuşkusuz üniversitenin çalışmalarında belli bir başarısızlık payı söz konusudur. Ancak tarih boyunca kaydedilen gelişmeler gözönüne alındığında üniversitelerin başarısı parlak ve tartışmasız olmaktadır. İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, İskoçya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin kültür tarihi üniversitelerin etkisini kanıtlamaktadır; 'Kültür Tarihi'nden kastım, bilim adamlarının tarihi değil, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerde var oluşmuzun anlamını açığa çıkaran ve yurtseverliğimizin temelini oluşturan insanın yüceliğinin damgasını taşıyan, insanların düşüncesi ve coşkusudur. Böylesi gerçekleştirmeleri yapabilecek bir toplumdan olmak hoşumuza gider.”

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.