Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Sürekli Eğitimi

Bekir Özer

ÖZ

Her alandaki yoğun toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, insanların eğitim gereksinmelerinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Bu eğitim gereksinmelerinin karşılanabilmesinde, öğretmenlerin sayısal yeterliklerinin yanı sıra nitelikli olmalarının da önemi büyüktür. Nitelikli öğretmenlere sahip olabilmek ise, öğretmenlerin yalnız hizmet öncesinde eğitilmeleri ile değil, hizmetiçinde de sürekli olarak eğitilmeleri ile olanaklıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.