Uzaktan Öğretim ve Bilgisayar Destekli İletişim

Lütfi Özbilgin

ÖZ

Karşılıklı iletişim, çağdaş eğitim akımlarınca değeri takdir edilen bir ilişki biçimi olarak görülmektedir. Bilgilerin sunulmasında ve temel öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı iletişim, çok sayıda kuramcının önerdiği bir yöntem olmuştur. Uzaktan öğretim de karşılıklı iletişimi eğitim sürecinin temel bir bileşeni (öğesi) olarak gören bu anlayışın dışında kalmamıştır. Uzaktan öğretimde kullanılan geleneksel medyalar, öğencilerle öğretmenler arasında çok zayıf iletişim olanakları sağladıklarından, öğretilecek içeriğin sunulmasında karşılıklı iletişimin gerçekleştirilmesi için sistemli çabalara girişilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.