Fizik Soruları Açısından 1988 ve 1989 Öğrenci Yerleştirme Sınavlarının İncelenmesi

Kudret Özdaş, Mustafa Şenyel

ÖZ

Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmeleri amacıyla sınav hazırlamak ve yapmak görevi 2547 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleşirme Merkezine (ÖSYM) verilmiştir (1). Yükseköğretim kurumlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi ÖSYM tarafından iki basamaklı bir sınav sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) adını alan ve genel olarak ortaokul I, II, III ve lise I, lı öğretim programlarını kapsayan birinci basamak sınavıyla, ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenmektedir. Ayrıca ÖSS sonuçları, bazı yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede de kullanılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.