Kimyaya İlişkin Tutumların Ölçülmesi

Giray Berberoğlu

ÖZ

Tutum, genel olarak bir bireyin herhangi bir uyarıcı karşısında olumlu ya da olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Oppenheim, 1966). Duyuşsal alan davranışlarının önemli bir bölümünü oluşturan tutumların, gerek araştırmalarda gerekse okullarda ölçülüp değerlendirilmesi genellikle gözardı edilmektedir. Aslında tutumların ölçülmesi onun tanımlanmasından çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Allport, 1967). Ayrıca tutumlarla erişi arasındaki anlamlı korelasyonlar, tutumların en az bilişsel alan davranışları kadar önemli olduğunu ve okul programları içerisinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Bloom, 1976).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.