Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Bazı Değişkenlerin Gençlerin Uyum Alanları ve Uyum Yöntemlerine Etkisi

Güzin Kurç

ÖZ

Her birey sağlıklı ve mutlu yaşamak ister. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli bir biçimde sürdürebilmeleri, onların kişisel ve sosyal uyum düzeyleri ile yakından ilgilidir. Bir kişinin uyumu, kendisi ile sosyal çevresi arasında ahenkli bir ilişki kurabildiği oranda sağlıklıdır. Çünkü uyum, davranışsal ve sosyal sistemlerin birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir süreç olup yaşam boyu devam eder. Bireyin yaşamdan doyum sağlaması, uyum yollarını öğrenmesine bağlıdır. Uyumsuzluk ise hem birey açısından mutsuzluk, hem de toplum açısından üretkenliğin azalması ve insan gücü kaynağının boşa harcanması anlamına gelmektedir. O halde uyumu değerlendirmek, uyumsuzluğa neden olan etkenleri anlamak, elde edilen veriler doğrultusunda önlemler almak, bireye ve topluma yarar sağlayacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.