Değişen Madde ve Test Fonksiyonunun Belirlenmesinde Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Parametrik Yöntemlerin Karşılaştırılması

Tuncay Öğretmen

ÖZ

Bu araştırma, değişen madde ve test fonksiyonlarını belirlemede, Madde Tepki Kuramı’na bağlı parametrik metotların karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırma, madde parametreleri için karşılaştırma metodu, olabilirlik oranı testine dayalı karşılaştırma metodu, madde ve test düzeyinde değişen madde ve test fonksiyonlarını belirlemede kullanılan metotları kullanarak değişen madde ve test fonksiyonunu analiz etmekte ve elde edilen verilerle bu üç yöntemi karşılaştırmaktadır. Bu çalışma, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) 2001 testlerinden elde edilen verilerle yürütülmüştür. Bulgular, bu araştırma kapsamında kullanılan yöntemlere göre elde edilen değişen madde ve test fonksiyonu sonuçları arasında farklılık olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Madde Tepki Kuramı, değişen madde ve test fonksiyonu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.