Halk Eğitiminde Değerin İşlevi

Rıfat Miser

ÖZ

Günlük dilde, davranış denildiğinde bir söz, jest, mimik ya da devinim gibi gözlenebilen bir şey anlatılmaktadır. Gözlenebilenler; bilgi, beceri, tutum, inanç, alışkanlık gibi geçmiş öğrenmelerin; içinde davranılan fiziksel ve toplumsal ortamın; gereksinmelerin, ilgilerin ve davrananın fiziksel özelliklerinin ve tüm bunların işe karıştığı algının etkileşiminin bir ürünüdür. Gözlenebilen davranış tüm bu unsurların etkileşimi ile ortaya çıktığına göre; davranışı anlayabilmek, açıklayabilmek ve olanaklı olduğunca etkileyebilmek için tüm bu kurgulayıcı unsurların dikkate alınmasına gerek vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.