KR-20 ve Cronbach Alfa Katsayılarının Yanlış Kullanımları

Şeref Tan

ÖZ

Bu çalışmada, iç tutarlılık kestirimi olarak KR-20 ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının yanlış kullanımları gösterilmektedir. Tek boyutluluk sayıtlısı ihlal edildiğinde test puanlarının iç tutarlılık katsayılarındaki farklılaşmaları görmek için iki gerçek veri seti kullanılmıştır: “0-1” puanlama yönteminin kullanıldığı (KR-20) veri seti ve dereceleme yöntemiyle puanlamanın kullanıldığı (alfa) veri seti. Araştırma bulguları, iç tutarlılık katsayılarının hesaplanmasında, tek boyutluluk sağlanmadığı durumlarda bile çok yüksek ama araştırmacıları yanlış yönlendiren KR-20 ve Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayılarının elde edilebileceği göstermiştir. Verilerin gerekli sayıltıları sağlamadığı durumlarda, güvenirliğin bir göstergesi olarak ölçmenin standart hatasının kullanımının da benzer problemlere sebep olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda, bir ölçme aracının iç tutarlık katsayısının rapor edilmesindeki yanlış kullanımlar ve bu yanlış kullanımlardan kaçınma yollarına yönelik olarak öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

KR-20, Alfa güvenirlik katsayısı, teta katsayısı, iç-tutarlık kestirimlerinin yanlış kullanımı, tabakalanmış alfa katsayısı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.