Eğitimde Sistem Yaklaşımı ve Eğitim Teknolojisi

Ferhan Odabaşı

ÖZ

Ortak yönleri olan bir seri ünitenin karşılıklı ilişki ve etkileşimi olarak tanımlanan sistem, doğal ya da insan yapımı her nesne ve olguda yer almaktadır. Bir sistemde gerekli değişimler sistemin çevresi, girdileri ve çıktıları incelenerek gerçekleştirilebilir. Bu tür bir yaklaşım ise sistem yaklaşımını gerektirir. Çevresi, girdileri ve çıktıları ile kapsamlı ve özen isteyen bir sistem olan eğitimde de sorunların çözümünde ya da iyileştirme çabalarında sistem yaklaşımı işe koşulabilir. Eğitimde sistem yaklaşımının kullanılması, eğitim teknolojisinin kullanılması demektir; çünkü eğitim teknolojisi eğitim sorunlarının giderilmesi ya da eğitimin daha etkili bir hale getirilmesi yolunda eğitimin bütün bileşenlerini gözden geçirerek bizzat sistem yaklaşımı uygulamaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.