Aday Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol Yönelimleri

Cevat Celep

ÖZ

Etkili bir öğretim için öncelikli hedef, öğrencileri öğrenme ortamına sokmaktır. Bu bağlamda, öğrencileri öğrenmeye yönlendirme, öğretmenler için sorun olmaktadır. Bu sorun, aday öğretmenler için daha da önemlilik göstermektedir. Aday öğretmenleri kaygılandıran şey, yalnızca sınıf düzenini oluşturma, öğrenciler arasında işbirliği sağlama değil, aynı zamanda bir öğretmen olarak sahip olduğu yeterliklerdir (Hoy, Woolfolk, 1990). Bu anlamda, aday öğretmenlerin mesleki toplumsallaşma sürecinde edindikleri norm ve değerler ile mesleki yeterlik duygusu, sınıf kontrolünde yönlendirici etkiye sahip olabilmektedir. Öğretmen yeterlik duygusu, öğrenci öğrenmesi konusunda öğretmenin sahip olduğu yeterliğine ilişkin inançlarıdır (Ashforth, 1985).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.