Başarılı Yöneticilerin Nitelikleri

Nurgün Ersan

ÖZ

Yönetimde yeni yaklaşımlardan yararlanma, örgütlerin amaçlarına ulaşmalarına yapacağı katkı bakımından önem taşımaktadır. Yönetici açısından bir örgütteki insan ilişkilerinde üç temel unsur vardır. Bunlar "iş görenler", "örgüt" ve "çevre"dir. Bu üç unsurun örgüt amaçlarını gerçekleştirmek üzere uyumlu bir biçimde birbirlerini etkilemelerinde en büyük görev örgüt yöneticisine düşmektedir. İnsan davranışları çok karmaşıktır. Tarafsız davranmak her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle de insan davranışlarını inceleyen bilimlerin gelişmesi yavaş olmuştur. Yöneticilik bilgileriyle donatılmış birisi davranış bilimlerinde yetersizse yönetim alanında başarılı olamayabilir. Yönetici insan etkeniyle uğraştığından bir üretimde bulunmak üzere insanları biraraya getirdiğinde sorunlar başlar ve bu durumda yönetici sorunları çözmede yetersiz kalabilir (Back Ken ve Kate, 1982:32).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.