Türkiye'de Ortaöğretimde Ders Geçme ve Kredi Sisteminin Müzik Eğitimindeki Görünümü

Nezihe Şentürk

ÖZ

02.09.1991 tarih ve 20975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği" 1991- 1992 Öğretim yılından itibaren şartlara uygun olan ve istekli bulunan ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konmuştur. Bu sistemde dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanların özelliklerine göre ortak (zorunlu) dersler ve seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.