Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi II. Değerlendirme

Şadiye G. Külahçı

ÖZ

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 1992-1993 Bahar yarı yılında mikro öğretim uygulamasına başlamıştır. Her uygulamanın değerlendirilmesi gerekir. Ancak uygulama yeni ise bu daha da önemlidir. Bu nedenle ilk mikro öğretim uygulaması, değerlendirme öğesi ile birlikte planlanmıştır. Modeli bir önceki yazıda açıklanan mikro öğretimin değerlendirilmesine ilişkin bulgular bu yazının konusunu oluşturmuştur. Bundan önce de çok ana hatlarıyla mikro öğretim ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.