Çeviri Üzerine Düşünceler

Abdullatif Acarlıoğlu

ÖZ

İletişim ağının başdöndürücü bir hızla ilerlemesini sürdürmesiyle birlikte dünyamız gitgide küçülürken çeviri güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Oysa, o denli önemli olduğu tartışmasız bir gerçek olan çeviri sorunları ihmal edilirliğini sürdürmektedir. İleri ülkelerde günümüzde elektronik cihazların yardımıyla yapılan ve hatta bazı ülkelerde çıkan gazetelerin diğer bazı ülkelerde çevirisi günlük olarak yayımlandığı bir devirde, bizde böylesine terkedilmesi, oldukça şaşırtıcı acı bir gerçektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.