Öğretmen Adaylarının Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Görüşleri

Nezahat Seçkin

ÖZ

Okulun gelişmesi ve bir kurum olarak amaçlarına ulaşması için gösterilen çabalarda okul yönetiminin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu konuda en büyük sorumluluk da okul müdürlerine düşmektedir. Müdürün bilgisi; grup kurma, iletişim ve katılım sağlama becerisi; ortak amaç saptama, hizmetleri geliştirme ve öğrenci başarısını artırmada etkili olmaktadır (Konzen, 1991: 3).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.