Sınıf Yöneticisi Olarak Öğretmen

Nurgün Ersan

ÖZ

Öğretmenler sınıf-içi etkinlikleri sırasında öğrencilerini denetlemekte zaman zaman sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunlara her zaman öğrencilerin neden olduğu söylenemez. Zaman zaman öğretmenler öğrencilerden gelebilecek ufak tefek ket vurmalara karşı rollerini gerektiği gibi oynayamadıklarında, bunlarla sonradan bir sorun olarak karşılaşma durumunda kalabilmektedirler. Öğretmenler öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilme becerisini özellikle okulun içinde bulunduğu sosyal çevre ve sınıf içi ortamı dikkate almak koşuluyla sürekli olarak geliştirmek durumundadır. Çünkü öğretmen sınıf içinde birbirinden çok farklı; liderlik, rehberlik, danışmanlık, arkadaşlık, uzmanlık, yargıçlık, denetmenlik ve yöneticilik gibi pekçok rolü birarada oynamak durumundadır. Birbirinden önemli tüm bu roller içerisinde en az üzerinde durulan öğretmenin yöneticilik rolü olmaktadır (Montgomery, 1990:16). Çok iyi bilinmektedir ki eğitim kurumlarında sınıf içi etkinliklerde amaçlara istenen düzeyde ulaşılabilmesi eğitim-öğretimi etkili kılmaktadır. Sınıf içi etkinliklerdeki etkililik, eğitim-öğretimin amaçlarını gerçekleştirebilecek düzeyde verimliliğini, dinamikliği, sağlığını ve yararlılığını sürdürebilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu çalışmaların etkili olabilmesi için öğretmen ve öğrencilerin, tüm etkinliklerin ortak amaçlardan kendi paylarına düşen kesimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sınıf içi etkinliklerin verimliliği genellikle iki amacın birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, niteliğin en üst düzeye çıkarılması, İkincisi ise doyum sağlanabilmesidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.