Matematiksel Düşünmede Süreci ve Sonucu Yoklayan Testler Arasında Bir Karşılaştırma

Aysun Umay

ÖZ

Okullarda eğitimin yaratıcı düşünmeye yönelmesi çağdaş insan olarak tanımlanan yaratıcı, özgür, bağımsız düşünebilen, kendine güvenli bireyler yaratma çabalarının bir sonucudur. Bu yöneliş özü itibariyle yaratıcı düşünmeye son derece yatkın olan matematik öğretiminde de yeni arayışlara neden olmaktadır. Özellikle 1960'lı yıllarda ülkemizde ders programlarında yapılan köklü değişiklikler, "klasik matematik" öğretiminden "modern matematik" öğretimine geçilmesi, bilgisayarların öğretimde daha sık kullanılıyor olması ve artan diğer teknik ders araç ve tekniklerinin katkısıyla günümüzde matematik öğretim yöntemleri ve hedeflerinin değişmesi sonucuna ulaşılmıştı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.