Modüler Öğretim Yaklaşımı ve Fırat Üniversitesi'nde Yapılan Çalışmalar

Şadiye G. Külahçı, Mehmet Taşpınar

ÖZ

Bilindiği gibi toplumsal gelişmenin temel kaynağı nitelikli insangücü yetiştirmektir. Bilgili, becerili, verimli insangücü yetiştirme işlevi ise eğitim sisteminin görevidir. Eğitim sistemi bu görevini yerine getirirken, bilimsel ve teknolojik değişmeler, toplumsal gelişmeler ve beklentiler, bireyin ihtiyaçları gibi bir çok etkeni dikkate almak zorundadır. Çünkü, sözü edilen bu etkenler, sürekli olarak insangücünün davranışlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinin her aşamasında öğrenme-öğretme sürecinden eğitim teknolojisine, uygun eğitim ortamından farklı öğretim yöntemlerine kadar sürekli bir gelişim sözkonusudur. Bilimsel araştırmalara dayanan bu gelişim sürecinde her zaman daha kalıcı ve daha etkin öğrenmeyi sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda farklı bir öğretim yaklaşımı olan modüler öğretim bu makalede çeşitli yönleri ile ele alınmış, ülkemizde yapılan çalışmalar özetlenmiş ve uygulanabilirliği tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.