Türk Yüksek Öğretiminde Yeni Model Arayışı

Hüseyin Korkut

ÖZ

Her ülke kendi toplumunun özellikleri ve sosyo-ekonomik gereksinmeleri ile ilgili eğitim politikaları geliştirmektedir. Bu amaçla, toplumlar her çeşit eğitim kurumunu çağın koşullarına, başka bir deyişle çağın gerekli kıldığı hızlı değişimlere paralel duruma getirme çabası içinde bulunmaktadır. Eğitim kurum ve süreçlerinin çağdaş uygarlık düzeyi ve koşulları ile uyumlu ve dengeli duruma gelmesi için ülkeler büyük bir acele ve hatta telaş göstermektedirler.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.