Denetimsel Bir Araç Olarak Bilgisayar

Mustafa Yalçınkaya

ÖZ

Okul müdürleri sınıf etkileşimini bir dizüstü bilgisayarına kaydetmekle, öğretmenlere öğretimsel çözümlemelerin değerini artıran objektif bir kayıt verebilirler."
Okul müdürleri ya da müfettişler modern bilgisayar teknolojisini bir denetim aracı olarak uygulayabilirler mi? 50'den fazla öğretmenin denetiminden sorumlu bir ortaokul müdürü olarak, sağladığım küçük bir dizüstü bilgisayarı klinik denetimin yapı ve öğelerinde, verilerin ayrıntılı kaydedilmesinde ve daha önemlisi, gözlem sonrası görüşme öncesinde öğretmene sınıf etkileşiminin tam bir kopyasını çabucak elde etmede bana yardımcı olabilir. Gözlemsel veriler üzerinde çözümleme ve yansımalarla hem öğretmen hem de ben bir eğitimsel-öğretimsel görüşme için kendimizi önceden daha iyi hazırlayabiliriz.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.