KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARA İLİŞKİN ÇOK BOYUTLU BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Giray Berberoğlu

ÖZ

Bu çalışmada LISREL7 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis) yöntemi ile 12 maddeden oluşan dört boyutlu bir Kimya Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Çalışmada 152 kişilik üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup kullanılmıştır. Hazırlanan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları doğrulayıcı faktör analizi yönteminin bir ölçeğin içindeki maddelerin boyutlarını incelemede oldukça güçlü bir analiz olduğunu göstermektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.