Deneme Yapılamayan Durumlarda Madde Güçlük Ve Ayırıcılık Gücü İndekslerinin ve Bunlara Bağlı Test İstatiklerinin Kestirilmesi

Yaşar Baykul, Sezin Sezer

ÖZ

Eğitimdeki ölçme çalışmalarında çok kullanılan araçlardan biri çoktan seçmeli testlerdir. Çoktan seçmeli testler maddelerden oluşturulur. Madde, testin puanlanabilen en küçük birimidir. Bir testin istatistiksel özellikleri onu oluşturan maddelerin istatistiksel özelliklerine bağlıdır. Testin özellikleri test istatistiklerini madde istatistiklerine bağlayan fonksiyonlar yardımıyla kestirilebilir ve kontrol altında tutulabilir. Uygun istatistiklere sahip maddeler seçilmek suretiyle istenen özelliklere sahip testler geliştirilebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.