Ortaöğretimin Bugünkü Planlama Sorunları

Mahmut Adem

ÖZ

Ortaöğretim; temel eğitim üzerine en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tümünü kapsar. (Milli Eğitim Temel Kanunu (METK), Md. 26) Temel eğitimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. (METK, Md. 27)


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.