Erişi Testlerine Madde Seçiminde Klasik Test Kuramı ve Rasch Modelinin Karşılaştırılması

Giray Berberoğlu

ÖZ

Eğitim ve öğretim süreci içerisinde kullanılan testler ve ölçekler bir çok amaca hizmet etmektedir. Amaç, sınıf içinde ele alınan hedef ve davranışların yoklanması ve elde edilen sonuçlara göre eğitim ve öğrenim sürecinin tekrar gözden geçirilmesi ya da not vermek olduğunda, sınıf içerisinde kullanılan erişi testlerinden elde edilen puanların da sözkonusu kararlardaki isabeti arttıracak nitelikte olması kaçınılmazdır. Bir testten elde edilen puanların niteliği, o testteki maddelerin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, test geliştirme süreci içerisinde öncelikle testte yer alan maddelerin nitelikleri incelenmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.