Oyuncak ve Kitabın Çocuğun Gelişimi Açısından Önemi

Mübeccel Gönen

ÖZ

Oyun; zihinsel, düşsel ve bedensel etkinliklerin birbiriyle sıkı ilişkili olduğu, tüm beceri ve deneyimlerin bütünleştirildiği, düş gücünün ve zihinsel etkinliklerin olgunlaştığı, yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği, gerçek ve ciddi bir uğraştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.